HSB Brf. Skotet

BRF SKOTET

ERIKSBERG, GÖTEBORG

Expeditionen

Tisdagar kl 18.30-19.00 har vi expeditionstid och då kan boende komma ner till expeditionen på västra gaveln av hus 17 för att ställa frågor, ge förslag, komma med synpunkter eller bara prata lite. Expeditionen sköts av styrelsemedlemmarna. Vänligen respektera att styrelsemedlemmarna är privatpersoner utanför expeditionstid och styrelsemötestid.