HSB Brf. Skotet

BRF SKOTET

ERIKSBERG, GÖTEBORG

El

Vår förening har ett gemensamt avtal med Luleå energi för leverans av el till ett rörligt pris som följer den nordiska elprisbörsen (NordPool). Vi jobbar kontinuerligt med vårt elavtal för att förse våra bostadsrättsinnehavare med lägst elpris.

Om du som bostadsrättsinnehavare är intresserad av din elförbrukning kan du logga in på på HSB-portalen eller titta på din Avgiftsavi som uppdateras varje kvartal.