HSB Brf. Skotet

BRF SKOTET

ERIKSBERG, GÖTEBORG

Inglasning av balkonger/uteplats

För att få glasa in sin balkong/uteplats krävs styrelsens tillstånd och bygglov från kommunen. Bostadsrättsinnehavaren börjar med att ta kontakt med företaget som ska glasa in för att få hjälp med underlag (ritningar) för inglasningen. Detta underlag ska sedan godkännas av styrelsen, samt ett avtal mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren upprättas, innan bygglov kan sökas. Nedan finns en länk till bygglovsansökan hos Göteborgs stad. Ritningar över föreningens byggnader finns att låna på expedionen i form av en CD. Tänk på att det är viktigt att inglasningen stämmer överens med övriga inglasningar inom föreningen och inte gör skada på fasaden.

Länk till Bygglovsansökan