HSB Brf. Skotet

BRF SKOTET

ERIKSBERG, GÖTEBORG

Stadgar

I länken nedan finns Brf Skotets stadgar.
Under 2015 antogs nya moderniserade stadgar på korrekt sätt, genom först ordinarie föreningsstämma i Maj och senare på hösten en extra stämma med enbart denna punkt på agendan.

Stadgar Skotet i Göteborg 2015