HSB Brf. Skotet

BRF SKOTET

ERIKSBERG, GÖTEBORG

Parkering/Garageplats

Föreningen har tillgång till 90 parkeringsplatser i varmgarage, 30 platser i kallgarage, 7 parkeringsplatser på gatan samt ett antal MC-platser i varmgaraget.

Varmgaraget är beläget i direkt anslutning till källarplan för all fem hus i föreningen och kallgaraget finns i slutet av Sörhallsgatan. Parkeringsplatserna utomhus ligger i anslutning till Sörhallstorgets busshållsplats.

Priset per månad för en parkeringplats i varmgaraget är 600kr för bil, 350kr för MC, kallgaraget kostar 550 kr och parkering på gatan 350 kr.

Parkeringsgaragen ingår i två olika samfällighetsföreningar och parkeringsplatserna delas ut av HSB efter kösystem.