HSB Brf. Skotet

BRF SKOTET

ERIKSBERG, GÖTEBORG

Den boendes ansvar

Med de nya stadgarna som antogs under 2015 har fördelningen av ansvar mellan den boende och föreningen ändrats. Vad den boende ansvarar för beskrivs i paragraf 31 i de nya stadgarna, som du hittar under rubriken Boendeinfo -> Trivselregler & Stadgar.