HSB Brf. Skotet

BRF SKOTET

ERIKSBERG, GÖTEBORG

Föreningens ansvar

Vad föreningen ansvarar för beskrivs i paragraf 32 i de nya stadgarna, som du hittar under rubriken Boendeinfo -> Trivselregler & Stadgar.