HSB Brf. Skotet

BRF SKOTET

ERIKSBERG, GÖTEBORG

Signalmatrosen, föreningens informationsblad

Föreningens informationsblad heter Signalmatrosen och kommer ut ca 3-4 gånger per år.
Det sätts upp i trappuppgångarna och i elektronisk form här på hemsidan.
Här är det senaste numret:

HSB Brf Skotet Signalmatros nr 1 2016