HSB Brf. Skotet

BRF SKOTET

ERIKSBERG, GÖTEBORG

Avfall/Återvinning

Vår förening är ansluten till ett Envac sopsugsystem. Vårt hushållsavfalll samt tidskrifter slänger vi i sopinkast i våra gårdshus. Där lagras soppåsarna tillfälligt ovanpå en stängd lagringsventil. Vid regelbundna tidsintervall töms sedan alla fulla inkast. Den automatiska tömningen styrs av ett kontrollsystem i en terminalbyggnad i utkanten av området som är förbunden med inkasten via ett rörsystem under marken.

Länk: Informationsblad

Länk: Envac